Intel·ligència emocional

D’intel·ligències n’hi ha moltes, fins fa molt poc només es considerava important l’acadèmica, és a dir, la relacionada amb obtenir bones notes als centres educatius, aquesta ha estat la forma de valorar positivament a les persones fins que “algú” se n’ha adonat que en la majoria de casos, aquesta forma de puntuar no correlaciona amb l’èxit professional o social posterior.

Sobre la Intel·ligència emocional s’ha escrit molt, quasi tant com sobre l’Autoestima, i possiblement les persones encara ens confonem a l’hora d’entendre aquests dos conceptes. A la primera m’agrada definir-la com la capacitat per prendre decisions que ens afavoreixen, ens ajuden a estar bé amb nosaltres mateixos i amb les persones que ens envolten. Sembla simple però en realitat és molt complicat perquè per començar, ens hem de conèixer molt bé, deixant de banda els falsos personatges que ens pensem que som i per tant, les falses necessitats.

Per arribar a aquest estat d’harmonia i coherència amb nosaltres mateixos s’ha de saber identificar les nostres emocions, lidiar amb elles i ser molt (auto)empàtics per poder (auto)acceptar-nos.

La importància de les emocions i la seva gestió és cada cop més manifesta, no només a nivell personal si no també en l’àmbit professional.

I tu? Creus que ets intel·ligent?

© Marta Bertran todos los derechos reservados - Indianwebs