Intel·ligència emocional

D’intel·ligències n’hi ha moltes, fins fa molt poc només es considerava important l’acadèmica, és a dir, la relacionada amb obtenir bones...

Com ens afecten les hormones?

Les hormones sexuals varien en els homes i les dones i això podria explicar en part altres diferències entre gèneres, com la tant famosa...
© Marta Bertran todos los derechos reservados - Indianwebs