Amor, desamor i Ego.

És freqüent pensar que l’amor ens dóna carta verda per actuar sempre en el seu nom, quan estem dins d’una relació que produeix patiment,...
© Marta Bertran todos los derechos reservados - Indianwebs