Amor, desamor i Ego.

És freqüent pensar que l’amor ens dóna carta verda per actuar sempre en el seu nom, quan estem dins d’una relació que produeix patiment,...

Intel·ligència emocional

D’intel·ligències n’hi ha moltes, fins fa molt poc només es considerava important l’acadèmica, és a dir, la relacionada amb obtenir bones...
© Marta Bertran todos los derechos reservados - Indianwebs